GPDR

GDPR

2018-05-24

Nya personuppgiftslagen träder i kraft den 25/5-18 o ersätts med GDPR

Hamrånge noterar i samband med förfrågningar, offerter eller andra affärstransaktioner uppgifter om Företag, organisationsnummer, namn adresser o telefonnummer. Inga personuppgifter såsom personnummer eller annan information om privatpersoner i någon form varken noteras eller lämnas eller säljs vidare. Varje person som önskar få sin information bortagen behöver bara be oss om detta.